Sinds 1 april 2018 geldt er een extra voorwaarde wat betreft de toekenning van de doelgroepvermindering oudere werknemers in de Duitstalige Gemeenschap. Sinds 1 januari 2018 heeft de Duitstalige Gemeenschap een eigen regionale doelgroepvermindering oudere werknemers onder volgende voorwaarden:

 

Leeftijd laatste dag van het kwartaal

Verminderingsbedrag

54 jaar -57 jaar

€ 400

58 jaar – 61 jaar

€ 1.000

62 jaar – 64 jaar

€ 1.500

Vanaf 65 jaar

€ 800

 

De doelgroepvermindering kan enkel toegepast worden voor werknemers met een refertekwartaalloon van maximum 13.942,47 euro.

Sinds 1 april 2018 kan, naar analogie met de Vlaamse regeling, de doelgroepvermindering oudere werknemers enkel toegepast worden voor werknemers die in het betrokken kwartaal effectieve arbeidsprestaties hebben geleverd. Met andere woorden, voor oudere werknemers die vrijgesteld zijn van prestaties is de vermindering niet van toepassing. De vermindering kan wel toegepast worden indien de oudere werknemers geen effectieve prestaties heeft in het kwartaal wegens:

  • Wettelijke schorsingen van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, arbeidsongeval, vakantie, moederschapsrust, tijdelijke werkloosheid, enz.);
  • Vrijstelling van prestaties die de werkgever toestaat tijdens de opzeggingsperiode.

 

Bron

  • Programmadecreet Duitstalige Gemeenschap 26 februari 2018, BS 26 maart 2018.

Lees meer nieuws over: 45+ , aanwerven , RSZ , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer