Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigt de bestaande doelgroepvermindering voor oudere werknemers in Brussel en dit vanaf 1 juli 2018. De doelgroepvermindering zal pas worden toegekend voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal ten minste de leeftijd van 57 jaar, en niet langer 55 jaar, en ten hoogste de leeftijd van 64 jaar bereikt hebben.

De vermindering zal vanaf die datum niet langer opgesplitst worden in 3 forfaits maar slechts 1 verminderingsforfait kennen namelijk 1.000 euro per kwartaal.

 

De verminderingsbedragen voor een voltijdse tewerkstelling zijn als volgt:

 

Tot en met 30 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018

Leeftijd

Vermindering

Leeftijd

Vermindering

55 – 57 jaar

400 euro/trimester

57 – 64 jaar

1.000 euro/trimester

58 – 61 jaar

1.000 euro/trimester

62 – 64 jaar

1.500 euro/trimester

 

Bron

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, BS 15 maart 2018.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , 45+ , verloning , wetgeving