In 2022 treedt de ICD-11 (International Classification for Diseases, volume 11) in effect. De WHO neemt hierbij afstand van het idee dat burn-out een algemeen verschijnsel zou zijn, en benoemt het in tegenstelling tot zijn voorganger (ICD-10), in deze revisie van de ICD als een "werkgerelateerd fenomeen". In de media heerst er doorgaans verwarring over het nieuwe statuut van burn-out, waarbij beweerd wordt dat burn-out nu voor de eerste keer in de ICD verschijnt, of dat de WHO het met aanvang van ICD-11 beschouwt als medische conditie; beide stellingen zijn incorrect. De WHO maakt, bijvoorbeeld, het onderscheid tussen een medische condities en wat ze in dit geval benoemt als een werkgerelateerd fenomeen, waarbij ze burn-out beschrijft als "Factoren die een invloed uitoefenen op de gezondheidstoestand of op het contact met gezondheidszorgdiensten".

 

De WHO karakteriseert het syndroom met 3 hoofdzakelijke symptomen:

 • Een gevoel van uitputting.
 • Een toename in mentale afstand van het werk, of gevoelens van negativiteit of cynisme ten opzichte van het werk.
 • Een reductie in professionele doeltreffendheid.

 

Om volgens de WHO van een burn-out te spreken, moeten de drie symptomen simultaan aanwezig zijn en dit voor een langere periode, wat het zou moeten onderscheiden van bepaalde ervaringen die wellicht de meeste werknemers al wel eens gehad hebben.

Wat zijn tekenen waarop we kunnen letten, die mogelijks een indicatie geven van een aansluipende burn-out?

 • De werknemer beschikt over een ongebruikelijk laag energieniveau.
 • Er is minder productiviteit en een lagere kwaliteit van resultaat.
 • De werknemer geeft blijk van een ongebruikelijke ongeduldigheid en is kortaf in sociale interacties.
 • Relaties met collega's lijken te vervallen.
 • Er is een toename in het aantal en/of de duur van afwezigheden.

 

Natuurlijk is er niet enkel slecht nieuws dat ons lijkt te doen vervallen in hopeloosheid, er zijn tevens een aantal maatregelen die we kunnen nemen om de kans op een burn-out te verlagen.

 • Zorg voor een werkplek die werknemers toestaat om hun talenten te gebruiken en hun vaardigheden te ontwikkelen.
 • Ga na wat werknemers motiveert.
 • Zorg ervoor dat de resultaten van de inzet op het werk duidelijk zichtbaar zijn, en dat werknemers zich geapprecieerd voelen voor wat ze doen.

 

Burn-out is vandaag een prevalent en pertinent probleem. De nadere definiëring door de WHO en de groeiende hoeveelheid onderzoek naar de factoren van dit fenomeen zijn echter een stap in de goede richting.

 

Bronnen

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer