Vanaf 7 mei 2022 is het verboden een werknemer via een uitzendkantoor als flexi-jobwerknemer te werk te stellen bij dezelfde werkgever(s) als diegene waarmee hij verbonden is met een arbeidsovereenkomst.

Een van de voorwaarden om een flexi-job uit te oefenen is immers dat de werknemer de flexi-job niet mag uitoefenen bij de werkgever(s) waarmee hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst van minimum 4/5 van een voltijdse betrekking. Een werknemer kan wel via een uitzendkantoor ter beschikking gesteld worden aan dezelfde werkgever, aangezien het uitzendkantoor werkgever is.

Een dergelijke constructie wordt evenwel niet beoogd door de wetgever en kan aangezien worden als oneigenlijk gebruik van de regelgeving inzake uitzendarbeid en een vorm van verboden rechtsmisbruik.

Een wet, verschenen in het Belgische Staatsblad op 27 april 2022, stelt nu een verbod in om een werknemer via een uitzendkantoor als flexi-jobwerknemer tewerk te stellen bij dezelfde werkgever als diegene waarmee de werknemer rechtstreeks verbonden is met een arbeidsovereenkomst.

Een eigen werknemer van een uitzendkantoor zal wel nog steeds als flexi-jobwerknemer met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid via hetzelfde uitzendkantoor bij een andere werkgever (gebruiker) kunnen worden tewerkgesteld.

Deze wet treedt in werking op 7 mei 2022.

 

Bron :

  • Wet van 1 april 2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Belgisch Staatsblad 27 april 2022.

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer