In mei 2020 vinden in ondernemingen met minstens 50 werknemers opnieuw sociale verkiezingen plaats. En hoewel deze 150-dagen durende procedure pas start in december 2019, zijn heel wat bedrijven zich nu al aan het voorbereiden. En ook de wetgever doet zijn werk. De Sociale Verkiezingswet van 2007 krijgt een grondige update.

Met als belangrijkste items:

  • de nieuwe referteperiode voor drempelberekening van de tewerkgestelde werknemers. Om praktische redenen is die met een kwartaal vervroegd;
  • een sterker juridisch kader voor de verdere digitalisering en informatisering van de verkiezingsprocedure;
  • bijsturing en verfijning van de regels voor meer efficiëntie bij de toepassing ervan.

 

Bij de opmaak van de wet werd rekening gehouden met de gemeenschappelijke aanbevelingen uit NAR-advies nr. 2103 van 23 oktober 2018.

 

Nieuwe referteperiode voor drempel tewerkgestelde werknemers

De periode van de drempelberekening wordt met 1 kwartaal vervroegd zodat die afgelopen is op het moment dat de voorverkiezingsperiode van start gaan.

Volgens de huidige bepalingen valt de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel samen met het kalenderjaar dat het jaar van de sociale verkiezingen voorafgaat. Dit zorgt voor een praktisch probleem: de referentieperiode is nog niet volledig voorbij wanneer bedrijven moeten bekijken of ze al dan niet de tewerkstellingsdrempel behalen (die is vastgelegd op 100 werknemers voor de ondernemingsraad en 50 werknemers voor het Comité voor de preventie en bescherming op het werk). Het kan dus voorvallen dat bedrijven de verkiezingsperiode hebben opgestart om later te ontdekken dat dit eigenlijk niet moest. Door de referentieperiode een kwartaal te vervroegen, wil de wetgever dit probleem vermijden.

Voor de verkiezingen van 2020 betekent dit concreet dat de referentieperiode loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019.

 

Stemmen in mei

Net zoals voor de Sociale Verkiezingen in 2016 zal er in mei gestemd worden. De wetgever kiest voor de in het NAR-advies voorgestelde periode van 11 tot en met 24 mei.

 

Stemrecht voor uitzendkrachten

De wet voorziet in stemrecht voor uitzendkrachten. Onder strikte voorwaarden. Zo zullen bijvoorbeeld alleen uitzendkrachten die binnen de referentieperiode in aanloop naar de verkiezingen minstens 3 maanden (of bij onderbroken arbeidsperiode minstens 65 werkdagen in totaal) aan de slag zijn bij de juridische entiteit van de gebruiker of in de uit meerdere juridische entiteiten bestaande technische bedrijfseenheid van de gebruiker, mogen deelnemen aan de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in de raad of in het comité.

 

Inzetten op digitalisering

De wetgever neemt maatregelen voor verdere digitalisering en modernisering van de verkiezingsprocedure. Bij de verkiezingen van 2020 zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om bepaalde informatie rechtstreeks digitaal in te geven in de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid. Uploads van vooraf ingevulde documenten zijn niet meer nodig. Verder zien we dat bijvoorbeeld elektronische communicatie belangrijker wordt. De werkgever kan rechtszettingsberichten na klachten bijvoorbeeld elektronisch meedelen in plaats van aan te plakken.

 

Gendergelijkheid

Extra aandacht gaat naar gendergelijkheid. Er zullen bijvoorbeeld genderstatistieken worden opgemaakt per activiteitensector. Na de verkiezingen zal de NAR zich over deze statistieken buigen en kan het aanbevelingen voor een meer evenwichtige verhouding tussen en mannelijke en vrouwelijke kandidaten en verkozenen.

Naast de Sociale Verkiezingswet van 2007, krijgen ook de Wet op het welzijn van de werknemers van 1996 en de Wet op de Organisatie van het bedrijfsleven van 1948 een update in aanloop naar de verkiezingen van 2020.

In werking: 30 april 2019

 

Bron

  • Wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 30 april 2019.
  • Laure Lemmens, senTRAL Nieuws, 2 mei 2019

 

Sociale verkiezingen

Ondersteuning voor uw sociale verkiezingen?

Met Attentia laat u niets aan het toeval over. Meer informatie.


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , sociale verkiezingen