Lang verwacht en eindelijk gepubliceerd: op 13 mei 2020 werd de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19 pandemie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

 

Deze wet verankert het principe volgens hetwelk, ingevolge de Coronacrisis, alle lopende verkiezingsprocedures in het kader van de sociale verkiezingen van 2020 tijdelijk worden opgeschort vanaf dag X+36, en werkt een aantal juridische gevolgen van deze opschorting uit. Zij heeft een verantwoorde retroactieve werking vanaf 17 maart 2020. 

 

De wet betreft een omzetting van het advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de Nationale Arbeidsraad. 

 

Praktisch gezien dient elke betrokken onderneming haar lopende verkiezingsprocedure nog te finaliseren tot en met dag X+35. Vervolgens wordt de procedure vanaf dag X+36 stilgelegd voor een nog onbepaalde termijn.  

 

De datum van het einde van de opschorting en de modaliteiten volgens de welke de procedure zal moeten worden hernomen, zullen worden bepaald bij een Koninklijk besluit, op advies van de Nationale Arbeidsraad. De sociale partners zullen hiertoe ten gepaste tijde samenkomen.  

 

In het kader van de herneming van de procedure zal er een nieuwe verkiezingsperiode worden bepaald, die afwijkt van de oorspronkelijk vastgelegde periode van 11 tot en met 24 mei 2020. In elke onderneming zal de kieskalender overeenkomstig de nieuwe verkiezingsdag moeten worden aangepast vanaf dag X+36.  

 

De wet spreekt zich niet uit over wanneer de sociale verkiezingen dan wel zullen plaatsvinden, er wordt enkel bepaald dat zij ‘voor onbepaalde tijd’ zijn uitgesteld.  

Bron:

  • Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS 13 mei 2020.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , sociale verkiezingen , wetgeving