De wet die het onbelast bijverdienen invoert werd op 26 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dankzij deze nieuwe regeling mag wie in zijn vrije tijd bijklust tot 510,83 euro per maand bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Wel moet men zich verplicht registreren op www.bijklussen.be.

 

De maatregel is enkel van toepassing onder bepaalde voorwaarden:

  • Het moet gaan om verenigingswerk, diensten van burger aan burger of activiteiten in de deeleconomie.
  • Enkel werknemers die minstens 4/5de werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen er gebruik van maken.
     

De meeste werkgevers zijn niet rechtstreeks betrokken bij het onbelast bijverdienen. Diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie zijn op hen per definitie niet van toepassing. Enkel socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen kunnen gebruik maken van verenigingswerk.

 

Bron:

  • Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, BS 26 juli 2018.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , aanwerven , fiscaliteit , RSZ , sociale bijdragen

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer