De wet die uitvoering geeft aan een aantal fiscale aspecten van de jobsdeal van het Zomerakkoord 2018 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

De belangrijkste bepalingen zijn:

 

  • Tijdelijke verhoging van het fiscaal voordeel overuren naar 180 uren voor de jaren 2019 – 2020
  • Fiscale luik startersjob
  • Belastingvrijstelling voor bepaalde gewestelijke beroepsopleidingspremies
  • Belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomens
  • …..

 

Voor een bespreking in detail verwijzen we graag naar onze Newsletter april 2019.

 

Bron :

  • Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, BS 5 april 2019.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Pensioen en aanvullende verzekeringen , Werken met personeel , fiscaliteit , wetgeving