Op 31 oktober 2022 werd de wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

 

Zoals in ons eerder nieuwsbericht van 17 mei 2022 aangegeven, voorziet de wet tal van zaken: 

  • Mogelijkheid tot omzetting van het moederschapsverlof met bijhorende ontslagbescherming 
  • Uitbreiding van de bescherming van zwangere werkneemsters (arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur) 
  • Uitbreiding van het geboorteverlof per 1 januari 2023 (20 dagen) met bijhorende ontslagbescherming 
  • Geleidelijke optrekking van het adoptieverlof 
  • Invoering van zorgverlof met bijhorende ontslagbescherming 
  • Aanpassing van het begrip lopend loon bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de opname tijdskrediet en thematische verloven 
  • Aanpassing van de anciënniteitsvoorwaarde bij ouderschapsverlof voor voormalige uitzendkrachten 
  • … 

 

De meeste bepalingen van wet treden in werking op 10 november 2022. 

De Richtlijn werd ook verder uitgewerkt in CAO nr. 162 tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen. 

 

Bron:

  • Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, B.S. 31/10/2022 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Wijzigingen in uw onderneming , Werken met personeel , arbeidsduur , arbeidsovereenkomst , arbeidsreglementering , hr beleid , tewerkstelling , verloven

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer