Recent is een werkgever veroordeeld voor het niet nakomen van de verplichtingen inzake het voorkomen van het risico op burn-out. Dit is een belangrijk precedent in de Belgische wetgeving. 

De Codex Welzijn op het Werk vereist dat de werkgever in het kader van de risicoanalyse op het niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu (uitgevoerd overeenkomstig artikel I.2-6) ook rekening houdt met de situaties die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico’s op het werk (art. I.3-1). Het niet naleven van deze verplichtingen wordt bestraft door het Sociaal Strafwetboek. Rechtbanken stellen de werkgever in burgerlijke zaken soms aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt als gevolg van een burn-out. Tot nu toe was de verantwoordelijkheid van de werkgever in deze kwestie echter nooit in strafzaken betrokken. 

In deze casus heerste al een aantal jaren een gespannen sociaal klimaat in de onderneming. In 2017 was er al een verzoek ingediend voor een formele psychosociale interventie van collectieve aard, waarin melding gemaakt was van overbelasting. Een werknemer die al enkele maanden arbeidsongeschikt was wegens burn-out, pleegde in 2018 zelfmoord. Dit was de concrete aanleiding tot de huidige rechtszaak. 

In het vonnis van 24 februari 2021 oordeelde de Correctionele Rechtbank van Brussel dat de werkgever onvoldoende proactief was om concrete preventieve maatregelen te nemen in het licht van de klachten die verschillende werknemers en de vakbonden hadden aangebracht, die met name betrekking hadden op een werkgerelateerde overbelasting. De werkgever werd veroordeeld tot een zware boete, waarvan de helft werd opgeschort. De twee leden van de hiërarchische lijn die ook in de zaak waren aangevoerd, werden vrijgesproken. 

Dit oordeel schept een belangrijk precedent en geeft een sterke boodschap aan werkgevers. Waar ze een impact hebben, moeten ze de passende preventiemaatregelen treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen. 

 

 

Bron 

Correctionele Rechtbank Brussel (69e k.), 24 februari 2021, RG nr. 18AB3001, niet gepubliceerd. 

Zie ook https://commyounity.be/2021/03/01/une-premiere-en-belgique-un-employeur-condamne-au-penal-pour-defaut-de-prevention-du-risque-de-burnout/amp/ 


Lees meer nieuws over: Vitaliteit , psychosociale risico's , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer