Werken in meer dan één team tegelijk is een alledaags fenomeen bij grote bedrijven en overheidsinstanties. Multiple team membership maakt het werk voor ervaren werknemers uitdagender en interessanter. Maar jonge werknemers ervaren bij gelijktijdig lidmaatschap vaak ongezonde stress. Dat is de conclusie van een doctoraat door Joost van de Brake bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Organisaties zien gelijktijdig lidmaatschap van verschillende teams als een goede manier om de kennis en vaardigheden van medewerkers optimaal te benutten. De werkwijze dwingt werknemers steeds te schakelen tussen verschillende teams, bijvoorbeeld omdat zij als expert bijdragen aan gelijktijdig lopende projecten. Hoe multiple team membership de individuele prestaties en het psychologisch welbevinden beïnvloedt, is sterk afhankelijk van de ervaring die medewerkers in hun organisatie hebben opgedaan.

 

Rolambiguïeteit

Medewerkers met weinig ervaring in de organisatie zijn vaker in verwarring over wat de organisatie precies van hen verwacht. Die zogenoemde rolambiguïteit is sterker wanneer zij in een groter aantal gelijktijdige teams actief zijn. Dat leidt vervolgens tot lagere prestaties en meer ziekteverzuim. Medewerkers met veel ervaring in de organisatie ervaren geen rolambiguïteit maar meer positieve uitdaging wanneer hun aantal gelijktijdige teamlidmaatschappen relatief groot is. Dat verbetert hun prestaties op het werk.

Van de Brake, raadt werkgevers aan hun jonge medewerkers de eerste jaren in bescherming te nemen. Laat hen niet meteen in een hip traineeship of rotatiesysteem werken. Verschillende projecten beteken veel verwachtingen, met meerdere klanten, meerdere projectleiders en veel collega's. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met weinig werkervaring, jonge mensen dus, daar veel minder goed mee omgaan dan mensen met een bovengemiddelde werkervaring. Bij jongeren zorgt dat voor stress en dat leidt tot ziekteverzuim.

Van de Brake stelt dat managers er goed aan doen mulltiple team membership te beperken bij medewerkers die op de korte termijn moeten presteren. Op lange termijn kan een medewerker er echter baat bij hebben als het aantal teams waarin hij werkt geleidelijk toeneemt. Dat biedt namelijk toegang tot nieuwe perspectieven en mogelijkheden in diverse teams. Een medewerker kan daarvan profiteren wanneer hij beter gewend is geraakt aan gelijktijdig werken in meerdere teams.
 

Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen kan u een interview lezen met Joost van de Brake: "Gretigheid valkuil voor jonge werkers".

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer