Er werden reeds in heel wat overheden en organisaties AED-toestellen geplaatst. Sommige Nederlandse leveranciers claimen dat veel van deze toestellen intussen slecht of helemaal niet goed (meer) werken omdat ze slecht worden onderhouden. Onwetendheid over het onderhoud en de kosten ervan, zouden hierbij een rol spelen.

 

Zijn eigenaars wettelijk verplicht de AED regelmatig te onderhouden? En wordt dit ook gecontroleerd?  

 

Artikel 8 van het KB van 21 april 2007 houdende veiligheids- en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator (AED) gebruikt in het kader van een reanimatie verplicht de eigenaar tot een maandelijks nazicht van de staat van de defibrillator, in het bijzonder de batterijen, de elektrodenparen en de eventuele alarmboodschappen op het toestel, en verplicht de eigenaar ook de door de fabrikant gevraagde nazichten na te leven. De eigenaar dient dit nazicht te documenteren in een register. Het toezicht op het naleven van de uitvoering van het KB werd bij artikel 13 gelegd bij de gezondheidsinspecteurs.

Uit studies blijkt verder dat deze toestellen pas een voordeel hebben als ze geplaatst worden op plaatsen waar er een verhoogde probabiliteit is dat er iemand een hartstilstand krijgt (plaatsen met doortocht van grote hoeveelheden personen zoals drukke treinstations en luchthavens) én de aanwezigheid van hulpverleners getraind in CPR en het gebruik van de aed, gegarandeerd is. De minister vindt een uitbreiding van het aantal AED en het verfijnen van de wetgeving niet dadelijk noodzakelijk: Er is daarentegen wel nood aan scholing en opleiding rond reanimatie en het adequaat reageren op noodsituaties, wat betere resultaten oplevert.

 

Bronnen

  • Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vraag nr. 1126 van mevrouw de volksvertegenwoordiger Barbara Pas van 05 september 2016 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, QRVA 54 106 (pg 228-229), 17 februari 2017
  • Anne Leen Stouffs, senTRAL Nieuws, 28 maart 2017

 

Attentia Academy

Meer info over een AED in uw bedrijf?

Neem contact met ons op via info.prev@attentia.be of schrijf u in voor één van onze EHBO opleidingen. Onze gecertificeerde opleidingen richten zich tot personen die het certificaat van de basisopleiding EHBO hulpverlener of bijscholing wensen te behalen en leren onder meer werken met een AED-toestel. De opleiding wordt gegeven door in eerste hulp gespecialiseerde lesgevers die zich voortdurend bijscholen.


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , ehbo , wetgeving