De Vlaamse Regering keurde op 17 februari 2017 het besluit tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden definitief goed. Hiermee wil men de aanwerving en duurzame tewerkstelling van langdurig werkzoekenden voor de werkgevers financieel aantrekkelijker maken en de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden die twee jaar of langer werkzoekend zijn.

De maatregel treedt in werking op 1 maart 2017 en heeft terugwerkende kracht voor alle aanwervingen vanaf 1 januari 2017. In de wetgeving is een overgangsregeling voorzien zodat alle aanvragen tijdig kunnen gebeuren. De premie zal alleen online kunnen aangevraagd worden. Omdat deze online toepassing nog ‘in opbouw’ is, zal de opstart van de maatregel in verschillende fasen gebeuren.

In de opstartfase kan u als bedrijf of organisatie uw gegevens in een webformulier achterlaten, zodat u gecontacteerd kan worden wanneer de online toepassing actief is en u een aanvraag kan doen. Dit wordt voorzien voor midden april.

 

Bron


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , aanwerven , arbeidsovereenkomst , subsidies , wetgeving