Grensoverschrijdend gedrag zoals agressie of seksuele intimidatie, kan ook op het werk een risico vormen en ernstige gevolgen met zich meebrengen. Angst, een verminderde productiviteit en meer verzuim kunnen het gevolg zijn. Werkgevers en werknemers hebben er dan ook alle baat bij om actie te ondernemen.

EU-OSHA heeft twee infographics gepubliceerd om problematiek en bijhorende preventiemaatregelen in de kijker te zetten. We overlopen enkele feiten en cijfers.

 

Agressie

Meer dan de helft van de werknemers in Europa krijgt te maken met fysiek of verbaal agressieve klanten, patiënten of leerlingen in de klas.

Zes risicoberoepen zijn: zorgkundigen, werknemers die werken voor het openbaar vervoer, werknemers die diensten uitvoeren bij klanten thuis (bv. thuiszorg, poesthulp), kassiers, security-medewerkers, postbodes, politieagenten en sociaal werkers.

In de volgende werksituaties komt agressie het vaakst voor:

 • face-to-face werken met klanten;
 • werken met drugsverslaafden;
 • alleen werken;
 • avond – en nachtwerk;
 • werken met goederen of cash geld;
 • inspecties en controles uitvoeren;
 • werken in slecht georganiseerde bedrijven (fouten in de procedures, inadequate stocks en onvoldoende personeel).

 

Om de risico's op agressie te verkleinen, raadt EU-OSHA aan om de volgende maatregelen te implementeren:

 • verminder het werken met cash geld;
 • laat werknemers niet geïsoleerd werken;
 • introduceer een buddywerking, waarbij werknemers elkaar ondersteunen;
 • zet in op meer security personeel;
 • zorg voor een transparante communicatie naar klanten toe, om misverstanden en discussies met personeel te vermijden;
 • limiteer zo veel mogelijk de toegang voor buitenstaanders;
 • installeer camerabewaking;
 • voorzie goed werkende verlichting met noodverlichting;
 • voorzie voldoende en goed aangeduide nooduitgangen.

 

Seksuele intimidatie

Vrouwen lopen 3 keer meer het risico om het slachtoffer te worden van seksuele intimidatie in vergelijking met mannen. Vooral vrouwen die werken in de traditioneel "mannelijke" jobs (bv. politieagenten, buschauffeurs,..) of net de traditioneel "vrouwelijke" jobs (bv. verpleegkundigen) komen in contact met seksueel intimiderende personen.

Een verontrustende bevinding: amper 4% van de slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk, meldde het incident bij de manager. Het is dus uitermate belangrijk om in te zetten op preventie en om de signalen in een vroeg stadium te herkennen. EU-OSHA stelt in de infographic een stappenplan voor:

 • Stel een beleidsverklaring op die duidelijk maakt dat seksuele intimidatie niet getolereerd wordt binnen het bedrijf;
 • Lanceer een sensibiliseringscampagne om het bewustzijn rond de problematiek te vergroten;
 • Introduceer een systeem om op een discrete manier incidenten te kunnen melden;
 • Onderzoek de meldingen en volg ze op;
 • Implementeer sancties voor de daders en maak duidelijk dat vergeldingsacties na een melding ook niet onbestraft blijven.

 

De infografieken kan u downloaden op de website van EU-OSHA:

Agressie

Seksuele intimidatie

 

Bronnen

 

Heeft u nog vragen hieromtrent? Contacteer ons via wellbeing@attentia.be

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid , psychosociale risico's

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer