De werkgever kan niet eenzijdig de toegang tot de werkplek weigeren. Anderzijds heeft de werkgever vanuit de Wet op het Welzijn wel de plicht om de veiligheid en gezondheid van al haar werknemers te waarborgen.

Dus wanneer er een vermoeden van besmetting is, kan de werkgever vragen aan de werknemer om de behandelend arts te contacteren. Ook kan de arbeidsarts ingeschakeld worden, voor een advies via teleconsult.

In afwachting van een resultaat kan de werkgever de werknemer thuis laten werken, of wanneer telewerk niet mogelijk is, gewoon thuis laten zitten maar moet dan wel het loon doorbetalen. Als de werknemer bij de behandelend arts is geweest, kan die bij symptomen en (vermoeden van) COVID-19 een ziekteattest aanleveren (waarbij dan wel 30 dagen gewaarborgd loon), of bij bevestiging vermoeden van besmetting een quarantaineattest (waarbij de werknemer dan telewerk krijgt of anders de werkgever tijdelijke overmacht kan inroepen).

 

Hoe kan Attentia u verder helpen?

Nood aan bijkomend advies over dit onderwerp?

Contacteer hier onze experten


Lees meer nieuws over: Attentia , Preventie en bescherming , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer