Raadpleeg de website van Sciensano voor alle actuele informatie >

 

De verschillende regeringen van ons land hebben een systeem ingevoerd met kleurcodes voor gebieden waaruit toeristen terugkeren. Buitenlandse regio's worden zo met kleuren gerangschikt op besmettingsrisico. Gebieden (en dat kan gaan over een stad, een gemeente, een district, een regio of zelfs een heel land) die (opnieuw) in lockdown zijn gebracht of waar het risico op transmissie van het SARS-CoV-2-virus tienmaal groter is dan in België, worden met rood aangemerkt. Hiervoor geldt een formeel reisverbod. Reizigers die toch uit die gebieden terugkeren, zullen verplicht worden een coronatest te ondergaan en in quarantaine te gaan. Oranje zones zijn steden, gemeenten, districten, regio’s of landen waar het transmissierisico tussen twee en tienmaal hoger ligt dan in België. Reizigers die terugkeren uit oranje zones wordt (volgens de richtlijnen die gelden vanaf 16/07/2020) een test bij de huisarts aangeraden. Een test en quarantaine zijn dus niet per definitie verplicht. België raadt reizen af naar zulke oranje gebieden. Bij alle andere gebieden, die dan code groen hebben, zullen er geen speciale maatregelen zijn. Wel zijn uiteraard alle nodige voorzorgsmaatregelen aangeraden.

De kleurcodes groen en rood zijn wel goed afgelijnd, maar de code oranje leidt nu al tot onduidelijkheid en verschillen in aanpak, getuige de verschillende communicaties uitgaande van de FOD Buitenlandse Zaken, de Vlaamse overheid en Sciensano. We zouden voor de “oranje” gebieden liever ook een reisverbod zien, ofwel een verplichte coronatest en quarantaine. Maar dit is vanuit de overheid niet zo voorzien. De richtlijnen zijn de voorbije dagen al enkele keren gewijzigd, maar vanaf vandaag 16/07/2020 raden ze wel aan dat mensen die terugkeren uit een oranje zone hun behandelend arts contacteren voor uitvoeren van een test. Dit is echter niet verplicht. Dit houdt een potentieel risico in voor de werkgever, wanneer de werknemer geen consult bij de huisarts wenst. De werkgever kan echter niet eenzijdig de toegang tot de werkplek weigeren.

 
Wat is dan wel een mogelijke aanpak?

De werkgever kan haar werknemers niet dwingen om aan te geven wat ze in hun privé-tijd doen. Een werkgever kan echter wel vrijblijvend informeren naar de vakantiebestemming van werknemers die van plan zijn naar het buitenland te gaan. In de meeste gevallen zullen werknemers waarschijnlijk geen probleem hebben om deze informatie te delen met HR. Wanneer de werknemer terugkeert van vakantie, kan de werkgever dan nagaan tot welke zone de vakantiebestemming hoort en op basis hiervan verschillende acties nemen. 
 
Bij terugkeer uit een groene zone dient de werkgever zelf geen verdere acties te nemen: de werknemer start gewoon terug op. De algemene maatregelen naar 1,5 meter afstand, regelmatig wassen van de handen en dragen van mondmasker blijven uiteraard onverminderd gelden.
 
Bij terugkeer uit een rode zone wordt de werknemer door de behandelend arts getest op COVID-19. Bij een positieve test gaat de werknemer in ziekteverlof. Hiermee heeft die recht op een gegarandeerd loon voor dertig dagen en vervolgens op een ziekte-uitkering. Bij een negatieve test wordt de werknemer in quarantaine geplaatst. In dat geval ontvangt die van zijn behandelend arts een certificaat van quarantaine en overhandigt het aan de werkgever. De werkgever evalueert of telewerk mogelijk is. Indien niet, kan de werkgever tijdelijke overmacht inroepen.
 
Bij terugkeer uit een oranje zone kan de werkgever, zoals hogervermeld, niet eenzijdig de toegang tot de werkplek weigeren. Anderzijds heeft de werkgever vanuit de Wet op het Welzijn wel de plicht om de veiligheid en gezondheid van al haar werknemers te waarborgen. Bij een mogelijk verhoogd risico op overdracht van het SARS-CoV-2-virus van de werknemer naar diens collega's toe, kan de werkgever dus een advies vragen aan de preventieadviseur-arbeidsarts van Attentia. Die kan dan inschatten of een terugkeer naar het werk toegelaten is, dan wel dat een PCR-test en/of een preventieve verwijdering van de werkvloer aangewezen is. Indien ja, dan zijn de volgende stappen gelijkaardig aan deze bij terugkeer uit een rode zone. De concrete uitvoering van de PCR-test kunnen wij opnemen via planning in een van onze grote centra.
 
Deze werkwijze kan momenteel worden toegepast, maar kan uiteraard weer gaan wijzigen, mochten er nieuwe instructies volgen vanuit de overheid.

Hieronder de beslissingsboom, grafisch vormgegeven.

 

 

 

Hoe kan Attentia u verder helpen?

Nood aan bijkomend advies over dit onderwerp?

Contacteer hier onze experten


Lees meer nieuws over: Attentia , Preventie en bescherming , Vitaliteit , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer