In de schaduw van het sluimerende coronavirus laat komende winter ook weer een andere boosdoener van zich horen: de griep. En waar een vaccin tegen COVID-19 op zich laat wachten, is het wel al mogelijk om ons tegen het griepvirus te vaccineren. Ieder jaar laten veel mensen deze prik zetten, vaak via hun werkgever. Verschillende studies tonen aan dat we deze herfst meer aanvragen voor griepvaccins zullen zien. Ook bij Attentia stellen we vast dat al zeker 10% meer griepvaccins besteld zijn in vergelijking met vorig jaar. 

Meer griepvaccins, dat valt uiteraard alleen maar toe te juichen want zo’n griepprik is heel effectief. En dit jaar wordt het nog belangrijker om de druk op ziekenhuizen en huisartsen tijdens de wintermaanden te verlichten. We weten immers zo goed als zeker dat het coronavirus nog wel een tijdje zal blijven circuleren.  

De Hoge Gezondheidsraad adviseert dan ook aan mensen in risicogroepen en aan gezondheidswerkers om zeker een griepprik te laten zetten. Risicogroepen zijn personen die vatbaar zijn voor complicaties, zoals 65-plussers en patiënten tussen 45 en 65 jaar met chronische aandoeningen. Ook voor wie samenwoont met iemand die bij zo’n risicogroep hoort, is het aanbevolen om zich te laten vaccineren.  

De beste periode om te vaccineren tegen de griep is tussen half oktober en half december. Een vaccin biedt bescherming vanaf een termijn van een tweetal weken na de injectie. 

 

Griepprik via werkgever 

Veel mensen kijken voor een griepvaccin naar hun werkgever. Als via het werk de mogelijkheid voor een griepspuitje wordt aangeboden, dan is de drempel meteen minder hoog. Zeker in coronatijden is het voor werkgevers belangrijk om goed te communiceren over het aanbod van een vaccin. Medewerkers verplichten mag uiteraard niet, maar advies zal hen misschien wel overtuigen.  

Van de griep kan je heel ziek zijn, waardoor je al gauw een week of langer buiten strijd bent. Net zoals bij COVID-19 schuilt het grootste gevaar in de complicaties die kunnen optreden. In sommige gevallen leiden ze tot ziekenhuisopnames en overlijdens. Een vaccin verkleint niet alleen de kans op besmetting, maar vermindert ook de intensiteit van de ziekte en dus het risico op complicaties. 

Bovendien maakt COVID-19 alles nog een beetje complexer. Bij medewerkers die de griep krijgen, zal meteen de vraag rijzen of ze besmet zijn met corona. Ook collega’s zullen dan mogelijk preventief in quarantaine moeten gaan. Het griepvaccin zal het risico op dit soort situaties in elk geval verkleinen. 

 

Kan je nog ziek worden na vaccin? 

Een griepvaccin is 100% veilig. Anders zou het nooit worden toegediend aan risicopatiënten. Hooguit zijn een paar tijdelijke en onschuldige bijwerkingen mogelijk, zoals plaatselijke pijn of lichte koorts. Uitzonderlijk is een allergische reactie mogelijk.  

Is het dan volledig uitgesloten dat je de griep krijgt als je gevaccineerd bent? Niet helemaal, maar het vaccin heeft wel een bewezen efficiëntie van 70 procent. Jaarlijks zijn er dankzij de griepprik 70% minder hospitalisaties en 80% minder overlijdens ten gevolge van het virus. Het vaccin biedt bescherming tegen welbepaalde griepstammen, maar overige virale infecties blijven mogelijk. We kunnen dus nog steeds een verkoudheid of keelontsteking oplopen. Uiteraard biedt het griepvaccin jammer genoeg ook geen bescherming tegen het coronavirus. 

 

Zet gezondheid niet in lockdown 

Werkgevers die nog geen griepvaccin aan hun personeel aanbieden, denken er dit jaar dus best nog eens extra over na. Iedere organisatie heeft er baat bij dat hun medewerkers fit en gezond zijn. 

 

Overtuigd?

Bestel nu uw griepvaccins voor het te laat is.

Bestel nu uw vaccins


Lees meer nieuws over: Attentia , Preventie en bescherming , Vitaliteit , corona , persberichten

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer