Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit (KB) nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren en van de cao betreffende de arbeidsduurvermindering worden aan de arbeiders van de ondernemingen binnen PC 124 12 rustdagen toegekend. De rustdagen die per KB worden vastgelegd zijn voor 2021 en 2022 reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad1. 

 

De rustdagen voor 2021 en 2022 die toegekend worden bij KB zijn vastgelegd als volgt.  

Rustdagen 2021  

Rustdagen 2022 

Dinsdag 6 april 2021 

Dinsdag 4 januari 2022 

Woensdag 7 april 2021 

Woensdag 5 januari 2022 

Donderdag 8 april 2021 

Donderdag 6 januari 2022 

Vrijdag 9 april 2021 

Vrijdag 7 januari 2022 

Dinsdag 2 november 2021 

Donderdag 14 april 2022 

Woensdag 3 november 2021 

Vrijdag 15 april 2022 

Looncode eVolution: 2150E00  

Looncode QiosQ: 0600 

 

Van zodra ook de rustdagen die worden vastgelegd bij cao gekend zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte.  

 

Bron :

  •  KB van 20 mei 2020 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, BS 2 juni 2020.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , verlof , verloven , wetgeving