In landschapskantoren kan geluid erg hinderlijk zijn. Het geluid kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemers en stress of vermoeidheid veroorzaken. Er zijn tools ter beschikking om deze risico's beter te beoordelen en beter te voorkomen. Door middel van de GABO-vragenlijst die werd ontwikkeld door het INRS (Franse preventieorganisatie) kan worden beoordeeld hoe werknemers het omgevingsgeluid ervaren.

In landschapskantoren vormen de geluidsniveaus geen risico voor het gehoor. Bepaalde geluiden kunnen echter veel hinder opleveren: gesprekken en activiteiten van andere werknemers, telefoongerinkel, fotokopieerapparaten of printers, ventilatie, ... Dit ongewenst geluid stoort de werknemers, vooral bij taken die bijzondere concentratie of aandacht vergen. Het kan gevolgen hebben voor het werk (concentratieverlies, moeite om zaken te begrijpen, fouten, ...) en voor de gezondheid van de werknemers (stress, vermoeidheid, ...).

Het INRS ontwikkelde samen met het INSA (Frans nationaal instituut voor toegepaste wetenschappen) de GABO-vragenlijst (waarbij GABO staat voor gène acoustique dans les bureaux ouverts - geluidshinder in landschapskantoren). Aan de hand van die vragenlijst kan worden beoordeeld hoe werknemers hun werkomgeving en het geluid in het bijzonder ervaren. Deze vragenlijst biedt twee voordelen: de werknemers worden betrokken bij de verbetering van de werkruimte en hun perceptie van het geluid wordt objectief vastgesteld (soort hinderlijke geluidsbronnen, schaal van gevoeligheid voor geluid, perceptie van hun gezondheid, enz.). De vragenlijst vormt niet alleen een analysetool maar ook een discussieplatform om te streven naar een geluidsomgeving die door iedereen wordt aanvaard.

De GABO kan worden gedownload op dit adres. De lijst is enkel beschikbaar in het Frans.

 

Bronnen

 

Geluidshinder

Wat wij voor u doen?

Attentia preventie en bescherming helpt u.
Spreek uw preventieadviseur of arbeidsgeneesheer erover aan of richt u rechtstreeks tot ons via risk.prev@attentia.be.
 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsplaats , ergonomie