Vlaanderen wil een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar doelgroepenbeleid, meer bepaald in de doelgroepvermindering voor oudere werknemers en voor middengeschoolde jongeren.

 

Onderstaande bepalingen vinden we terug in het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020. Van zodra deze voorziene wijziging definitief is, brengen we u daarvan op de hoogte.
 

Oudere werknemers

Vanaf 1 januari 2020 zal de leeftijd voor de toekenning van de doelgroepvermindering van 55 naar 58 jaar verhoogd worden

 

Volgende overgangsmaatregelen worden voorzien:

  • Werkgevers die voor 1 januari 2020 een niet-werkende werkzoekende van 55 tot 57 jaar hebben aangeworven met een doelgroepvermindering, kunnen van deze doelgroepvermindering blijven genieten voor de duurtijd die was toegekend bij de aanwerving. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele onderbreking van de tewerkstelling tijdens de looptijd van het recht, zolang de onderbreking minder dan vier kwartalen bedraagt;
  • Voor werkgevers die een werkzoekende van 55-57 jaar hebben aangeworven die na het verloop van de acht kwartalen de leeftijd van 58 jaar nog niet heeft bereikt. Deze werkgevers zullen, in afwachting dat hun werknemer 58 jaar wordt, gebruik kunnen maken van de doelgroepvermindering voor zittende werknemers, zoals deze voor de wijziging van de regelgeving bestaat;
  • Werkgevers die voor de wijziging van de regelgeving reeds gebruik maken van de doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van een zittende werknemer van 55 tot 57 jaar, zullen dit voordeel blijven ontvangen, rekening houdende met de voorwaarden, zoals deze voor de wijziging van kracht waren;
  • Werkgevers die personen die op 31 december 2019 minstens de leeftijd van 55 jaar hebben, en nog niet in dienst zijn aanwerven, kunnen bij een aanwerving na 1 januari 2020, beroep doen op de doelgroepvermindering als zittende werknemer (maximum 600 euro/kwartaal). Om beroep te doen op de volledige vrijstelling van werkgeversbijdragen moet de persoon minstens 58 jaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van deze doelgroepvermindering.

 

Middengeschoolde jongeren

De doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren wordt opgeheven vanaf 1 januari 2020.

 

Werkgevers die na de inwerkingtreding van het decreet een middengeschoolde jongere aanwerven zullen bijgevolg niet langer een beroep kunnen doen op de doelgroepvermindering.

 

Werkgevers die voor de inwerkingtreding van de bepalingen al een middengeschoolde jongere werknemer in dienst hebben en van de doelgroepvermindering genieten, zullen dit voordeel blijven ontvangen voor de resterende duurtijd van dit voordeel. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met een eventuele onderbreking van de tewerkstelling tijdens de looptijd van het recht, zolang de onderbreking minder dan vier kwartalen bedraagt.

 

Bron

  • Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , 45+ , aanwerven , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer