De ministerraad van 12 mei 2023 heeft op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een voorontwerp van programmawet in tweede lezing goedgekeurd.

Het voorontwerp heeft betrekking op de volgende domeinen:

Sociale zaken

  • Verlenging maatregelen “personeelsschaarste in de zorgsector”
  • Financiering van de sociale zekerheid - Alternatieve financiering – Zelfstandigen

 

Maatschappelijke integratie

  • Hervorming van de steun aan OCMW’s die een leefloon uitbetalen aan Oekraïense vluchtelingen

 

Werk

  • Bepalingen tot toekenning van een toelage aan de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie voor het jaar 2023 ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 in het stelsel van de jaarlijkse vakantie van de arbeiders
     
  • Compensatie van de werkgeverskost van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden
     

Ontwikkelingssamenwerking

Deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de West-Afrikaans Ontwikkelingsbank (BOAD)

 

Mobiliteit

Fonds betreffende de maritieme en mariene handhaving

 

Bron :

  • Ministerraad 12 mei 2023 (News.Belgium.be)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , verlof , verloven , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer