Elk jaar verschijnt in het Belgisch Staatsblad een KB met de nieuwe referentie-CO2-uitstoot en dit in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw ingeschreven voertuigen over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het inkomstenjaar ten opzichte van de gemiddelde CO2-uitstoot van het referentiejaar 2011. 

Sinds 1 januari 2021 werd voorzien dat deze referentie-CO2-uitstoot nooit hoger kan zijn dan de referentie-CO2-uitstoot van het vorige inkomstenjaar. Aldus wordt vermeden dat een hogere referentie zou leiden tot een lager belastbaar voordeel dan het jaar voorheen. 
 

Voor wat betreft inkomstenjaar 2022 bedroeg de referentie-CO2-uitstoot: 

  • voor een dieselvoertuig: 75 gram CO2 per km; 
  • voor een benzine-, LPG- of aardgasvoertuig: 91 gram CO2 per km. 

 

Voor wat betreft inkomstenjaar 2023 bedraagt de referentie-CO2-uitstoot: 

  • voor een dieselvoertuig: 67 gram CO2 per km; 
  • voor een benzine-, LPG- of aardgasvoertuig: 82 gram CO2 per km. 

 

Het is aan deze referentie-uitstoot dat het vermelde basispercentage van 5,5% vasthangt.  Dit houdt in dat het belastbaar voordeel bedrijfswagen gevoelig verhoogt in 2023. Het belastbaar voordeel op jaarbasis mag nooit lager zijn dan een minimum dat elk jaar aan indexatie onderhevig is.   Voor wat betreft inkomstenjaar 2022 bedroeg het minimum voordeel van alle aard op jaarbasis 1.400 euro. 

Voor wat betreft inkomstenjaar 2023 zou het minimum voordeel van alle aard op jaarbasis 1.540  euro bedragen (onder voorbehoud). 

De vrijstelling geldt enkel indien er (minstens gedeeltelijk) gebruik voor woon-werkverkeer is (en voor zover de werkelijke beroepskosten niet worden bewezen). De vrijstelling geldt niet indien er louter privégebruik is. Bedrijfsleiders genieten nooit van de vrijstelling woon-werkverkeer 
 

In de personenbelasting bedroeg de in 2022 maximaal 430 euro per jaar. In het stadium van de bedrijfsvoorheffing was dit 35,80 euro per maand. 

Vanaf 2023 worden deze bedragen ingevolge indexatie respectievelijk 470 euro en 39,20 euro (onder voorbehoud). 


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer