Het voordeel alle aard voor een terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen wordt op de volgende manier berekend:

[Cataloguswaarde x depreciatiefactor x 6/7] x CO2-coëfficiënt

 

De FOD financiën heeft op z’n website de referentie-CO2-uitstoot voor 2021 bekend gemaakt

  • Voor de voertuigen met dieselmotor: 84 gr/km (in 2020 was dit 91 gr/km)
  • Voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 102 gr/km (in 2020 was dit 111gr/km)

 

Voor beide types voertuigen is de referentie-CO2-uitstoot lager in vergelijking met kalenderjaar 2020. Dit betekent dus een stijging van het voordeel van alle aard vanaf januari 2021.

 

Het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig zal zo spoedig als mogelijk worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron:

  • Nieuwsbericht federale overheidsdienst Financiën

Lees meer nieuws over: Verloning , bedrijfswagens , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer