Het voordeel alle aard voor een terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen wordt op de volgende manier berekend:

[Cataloguswaarde x depreciatiefactor x 6/7] x CO2-coëfficiënt

 

Een KB van 3 december 2019 legt de referentie-CO2-uitstoot concreet vast voor 2020:

  • Voor de voertuigen met dieselmotor: 91 gr/km (in 2019 was dit 88 gr/km)
  • Voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 111 gr/km (in 2019 was dit 107gr/km)

 

Voor beide types voertuigen is de referentie-CO2-uitstoot hoger in vergelijking met kalenderjaar 2019. Dit betekent dus een daling van het voordeel van alle aard vanaf januari 2020.

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 11 december 2019.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , bedrijfswagens , fiscaliteit , wetgeving