Het voordeel alle aard voor een terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen wordt op de volgende manier berekend:

[Cataloguswaarde x depreciatiefactor x 6/7] x CO2-coëfficiënt

 

Een KB van 19 december 2018 legt de referentie-CO2-uitstoot concreet vast voor 2019:

  • Voor de voertuigen met dieselmotor: 88 gr/km (in 2018 was dit 86 gr/km)
  • Voor de voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor: 107 gr/km (in 2018 was dit 105 gr/km)

 

Voor beide types voertuigen is de referentie-CO2-uitstoot hoger in vergelijking met kalenderjaar 2017. Dit betekent dus een daling van het voordeel van alle aard vanaf januari 2018.

 

Bron:

  • KB van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 27 december 2017.

Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , bedrijfswagens , fiscaliteit , wetgeving