De stagebonus kan worden toegekend aan een onderneming als de volgende voorwaarden vervuld zijn:  

  1. de vestiging van de onderneming waar de arbeidsdeelname van de jongere plaats vindt, ligt in het Vlaamse Gewest;  
  2. de jongere heeft bij de onderneming een arbeidsdeelname van minstens drie maanden tijdens het schooljaar waarvoor de bonus wordt aangevraagd.  

 
Bij de eerste toekenning van de stagebonus aan de onderneming geldt als bijkomende voorwaarde dat de jongere jonger dan achttien jaar is op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd, tenzij een andere onderneming al een stagebonus heeft gekregen voor die jongere of die jongere al een startbonus heeft gekregen.  

De stagebonus wordt één keer per schooljaar toegekend voor elke jongere die de onderneming opleidt.  

De onderneming kan voor elke jongere die ze opleidt, maximaal drie keer een stagebonus ontvangen.  

De stagebonus bedraagt:  

  • 500 euro bij de eerste en de tweede toekenning;  
  • 750 euro bij de derde toekenning.  

Om ondernemingen te stimuleren om werkplekken tijdens deze moeilijke periode ter beschikking te stellen aan jongeren, heeft de Vlaamse Regering beslist om een aanvullende stagebonus toe te kennen. Deze eenmalige bijkomende vergoeding bedraagt 1.000 euro bovenop de bestaande stagebonus .

Bovendien kan deze eenmalig aanvullende stagebonus ook aangevraagd worden voor jongeren ouder dan 18 jaar.  Alle ondernemingen die tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 een leerwerkplek aanbieden voor minstens 3 maanden zouden van deze extra-steun kunnen genieten.

De onderneming vraagt de stagebonus aan bij het Departement Werk en Sociale Economie op zijn vroegst na drie maanden arbeidsdeelname van de jongere en binnen vier maanden na het einde van het schooljaar. Zie: https://www.vlaanderen.be/stagebonus/de-stagebonus-aanvragen  

 

Bron

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021,BS 4 juni 2021

 

 


Lees meer nieuws over: Werken met personeel , corona , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer