Betaald educatief verlof maakt het voor werknemers in de privésector mogelijk om met behoud van loon afwezig zijn van het werk om erkende opleidingen te volgen. De werkgever kan dan bij de overheid een dossier tot terugbetaling van de opgenomen uren educatief verlof indienen.

Sinds 2014 is de bevoegdheid van het educatief verlof geregionaliseerd en kunnen de Gewesten dus een eigen regeling met betrekking tot educatief verlof invoeren.

Het Vlaams Gewest maakt nu werk van een hervorming en op 15 juni 2018 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van decreet goedgekeurd over het nieuw Vlaams opleidingsverlof.

Het Decreet bevat drie grote luiken:

 

  • Hervorming van het betaald educatief verlof:
  • Stopzetting sociale programmatie;
  • Wijzigingen ervaringsbewijs.

De inwerkingtreding van het Decreet is voorzien voor schooljaar 2019-2020.

Wij houden u via onze nieuwsberichten en Newsletter verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen terzake.

Bron:

  • Ontwerp van Decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

Lees meer nieuws over: Verloning , sociale bijdragen , verloning , verloven , wetgeving