Een besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 heeft het toepassingsgebied van de Vlaamse aanwervingsincentive vanaf 1 januari 2020 uitgebreid tot  werknemers met een leeftijd vanaf 25 jaar tot en met 55 jaar die gedurende minstens 2 jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

 

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden te stimuleren door de aanwerving en duurzame tewerkstelling van deze werkzoekenden voor de werkgever financieel aantrekkelijker te maken.

 

Deze aanpassing aan de aanwervingsincentive is nodig na de eerdere wijziging van de leeftijdsgrenzen bij de doelgroepverminderingen voor oudere werknemers. Sinds 1 januari 2020 geven oudere werknemers pas vanaf 58 jaar in plaats van 55 jaar recht op een doelgroepvermindering (korting op sociale zekerheidsbijdragen werkgever).

 

De aanwervingsincentive bestaat uit een subsidie in 2 schijven als volgt:

  • maximaal € 1.250 voor voltijdse werknemers wanneer de aangeworven werknemer gedurende 3 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
  • maximaal € 3.000 voor voltijdse werknemers wanneer de aangeworven werknemer gedurende 12 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.
  • Voor deeltijdse werknemers worden de bedragen van de aanwervingsincentive pro rata toegekend.

 

De werkgever kan de aanwervingsincentive elektronisch aanvragen via het WSE-loket. Voor de aanwervingen werknemers ouder dan 55 in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020 hebben ondernemingen uitzonderlijk tijd tot 1 september 2020 om de elektronische aanvraag voor de Vlaamse aanwervingsincentive in te dienen.

 

Bron:

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot wijziging van artikel 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, B.S. 11 mei 2020.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer