Werknemers in de privésector of socialprofitsector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid als ze tijdskrediet of een thematisch verlof opnemen.

Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

 

Vanaf 1 september 2020 kan een werknemer een aanmoedigingspremie aanvragen bij  1/10 ouderschapsverlof.  

Het is mogelijk sinds 30 juni 2020 daartoe online een aanvraag  in te dienen.

Werknemers die in het verleden een aanvraag hebben ingediend en die werd geweigerd kunnen vanaf 1 september 2020 een nieuwe aanvraag indienen, als hun 1/10 ouderschapsverlof nog steeds loopt op die datum.

 

Werknemers die  het specifieke corona-ouderschapsverlof opnemen, komen niet in aanmerking voor de aanmoedigingspremie.

 

Bron :

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2020 tot wijziging van artikel 1, 12 en 25 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, B.S. 9 juli 2020

Lees meer nieuws over: Werken met personeel , verloven , wetgeving