Om de opleidingsdeelname en toekomstkansen op de arbeidsmarkt van werknemers te verhogen voorziet Vlaanderen in een tijdelijke regeling voor werknemers die op voorstel van hun werkgever een opleiding volgen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof. 

Werknemers die in het schooljaar 2021-2022 een opleiding opvolgen op initiatief van hun werkgever krijgen hiervoor een aanvullend recht van 125u Vlaams opleidingsverlof.  

Een werknemer die zowel opleidingen volgt op eigen initiatief, als ingaat op het voorstel van de werkgever om een opleiding te volgen, verdubbelt dus zo zijn recht op VOV en kan tot maximaal 250 uren VOV opnemen in totaal (maximum 125 uur voor opleidingen op eigen initiatief en maximum 125 uur voor andere opleidingen op voorstel van de werkgever). 

Er is wel sprake van een gemeenschappelijk initiatiefrecht. Dit betekent dat een werkgever zijn  werknemer niet kan verplichten de voorgestelde opleidingen te volgen. 

De opleidingen die de werkgever voorstelt aan de werknemer moeten niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job blijven voor rekening van de werkgever. 

De werkgever geeft in de aanvraag tot terugbetaling aan of de werknemer de opleiding op eigen initiatief of op voorstel van de werkgever volgt. De aanvraag tot terugbetaling wordt ingediend voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op eigen initiatief volgt en voor maximaal 125 uur voor een opleiding die een werknemer op voorstel van de werkgever volgt. 

Ook wordt een versoepeling voorzien van de minimumvoorwaarde van 32u opleiding. De werknemer zal dus verschillende opleidingen bij verschillende opleidingsverstrekkers kunnen combineren om aan het minimum van 32 uur te komen. 

Deze tijdelijke wijzigingen zijn van toepassing in het schooljaar 2021-2022 en treden buiten werking op 31 augustus 2022. 

 

Bron: 

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni tot bepaling van tijdelijke afwijkingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 1 juli 2021 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , verlof , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer