Sinds 1 september 2019 is heeft Vlaanderen het Betaald Educatief verlof omgevormd tot het Vlaams opleidingsverlof.

 

Een  werkgever kan een terugbetalingsaanvraag indienen  voor de uren Vlaams Opleidingsverlof (VOV), die werknemer heeft opgenomen. Dit gebeurt digitaal via het WSE-loket.

 

Deze aanvraag moet ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding (of 3 maanden na indiensttreding bij verandering van werkgever) ingediend zijn.

 

Aangezien er nog enkele moeilijkheden waren bij het opstart van het VOV heeft het Departement Sociaal Werk en Economie (DWSE) heeft op z’n website bevestigd dat voor wie deze deadline niet haalbaar, de tijd heeft tot 1 maart 2020 om de aanvraag tot terugbetaling in te dienen.

 

Bron:

  • www.Vlaanderen.be

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , verloven