De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de reactivering van vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques.

Het ontwerp voorziet een procedure voor de reactivering van vervallen maaltijd-, eco- en consumptiecheques om het probleem van de vervallen cheques te verlichten. De coronapremie wordt opgenomen in het begrip consumptiecheque.

De voorwaarden van de procedure zijn als volgt:

  • binnen 3 maanden na het verstrijken van de vervallen cheques kan de werknemer de uitgever van de cheque vragen deze opnieuw te activeren voor een periode van 3 maanden
  • het eerste heractiveringsverzoek is gratis, voor alle volgende verzoeken kunnen de kosten ten hoogste 5 euro bedragen, te betalen door de werknemer tenzij in geval van bewezen overmacht
  • een verzoek om reactivering kan betrekking hebben op meerdere vervallen cheques
  • elke vervallen cheque kan slechts eenmaal worden gereactiveerd
  • de uitgevers van cheques moeten ervoor zorgen dat de heractiveringsprocedure wordt meegedeeld
  • voor elk reactiveringsverzoek moet aan de betrokken werknemers een mededeling over de reactiveringsvoorwaarden worden gedaan

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron:

  • Minsterraad 14 oktober 2022 (News.Belgium)

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , loonelementen , maaltijdcheques , payroll , tewerkstelling , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer