De Vlaamse Regering heeft beslist om de 'aanvullende stagebonus' van het schooljaar 2020 – 2021 verder te zetten en tijdelijk te verruimen naar de ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden aan leerlingen in alternerende opleiding die wegens hun leeftijd niet in aanmerking komen voor de reguliere stagebonus.

Deze verruimde stagebonus van 500 euro wordt toegekend tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023. Deze tijdelijke verruiming wordt ingevoerd om ondernemingen aan te moedigen om jongeren uit het secundair onderwijs met leervertraging (+18 jaar) te voorzien van een leerwerkplek en van begeleiding, zodat zij gekwalificeerd kunnen uitstromen.

De leeftijd van de jongere op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor het eerst wordt aangevraagd bepaalt het bedrag:

 

Reguliere stagebonus (de jongere is jonger dan 18 jaar bij eerste goedgekeurde aanvraag)

  • 500 euro bij de 1e toekenning
  • 500 euro bij de 2e toekenning
  • 750 euro bij de 3e toekenning.

 

Verruimde stagebonus (de jongere is 18 jaar of ouder bij eerste goedgekeurde aanvraag)

  • 500 euro bij de 1e en 2e toekenning

 

Enkel als de jongere jonger dan 18 jaar was bij de eerste goedgekeurde aanvraag en de jongere voor het derde schooljaar bij dezelfde werkgever voor minstens drie maanden opgeleid werd, is er recht op een stagebonus van 750 euro. In alle andere gevallen is er recht op een stagebonus van 500 euro.

Aanvragen voor de stagebonus moeten uiterlijk op 31 december na het schooljaar ingediend worden per mail of per post bij het Departement Werk en Sociale Economie via een aanvraagformulier dat u kan terugvinden de website van het Departement.

 

Bron :

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de verruimde stagebonus voor het schooljaar 2021-2022 en het schooljaar 2022-2023, BS 29 april 2022
  • www.vlaanderen.be/stagebonus

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer