"Veiligheid is een ploegsport. Het is bijzonder belangrijk dat iedereen die actief is op een bouwplaats de basisopleiding kan genieten, zonder uitzondering. Gedetacheerde zelfstandigen en werknemers vormen bovendien een meer kwetsbare groep, omdat er soms sprake is van een taalbarrière en de veiligheidsnormen kunnen verschillen van land tot land.” zegt minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne.

Opleiding

Arbeiders die op werven werken zijn verplicht een basisopleiding veiligheid te volgen van minstens 8 uur. Er is een onderscheid in:

  • Bouwplaatsen waar een veiligheidscoördinator verplicht is: alle arbeiders moeten een basisopleiding VCA of een gelijkwaardige opleiding, die aan de voorwaarden voldoet, gevolgd hebben, in een erkend opleidingscentrum, zoals bij Attentia Academy. Ze moeten naast die verplichte basisopleiding ook een VCA-certificaat kunnen voorleggen.
  • Bouwplaatsen waarvoor een veiligheidscoördinator niet verplicht is: de veiligheidsopleiding mag intern door een bevoegd persoon worden gegeven, zoals bijvoorbeeld de interne preventieadviseur, op basis van de opleidingsinhoud dat Constructiv nog zal bepalen. 

De precieze inhoud van de opleiding wordt de komende drie maanden nog uitgewerkt door het PC voor het bouwbedrijf. 

Sectorintreders moeten de basisveiligheidsopleiding volgen binnen de maand die volgt op het begin van hun tewerkstelling op een bouwplaats. Dit is verschillend van de VCA certificatie-eis 3.2, die stelt dat arbeiders binnen de drie maand, na indienstdatum, een VCA-attest moeten behalen. 

Vrijstellingen  

Er is uiteraard ook een vrijstellingsbasis voor arbeiders die  

  • eerder gelijkgestelde opleidingen (door Constructiv) volgden;
  • al minstens 5 jaar ervaring hebben binnen de bouw tijdens de laatste 15 jaar.

Die vrijstellingsbasis is ook geldig voor uitzendkrachten in de bouwsector.

Vanaf 1 oktober 2022  

Zoals gepland treedt de nieuwe CAO in werking (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2022, maar er is een overgangsperiode van 6 maanden voorzien, dus op 1 oktober. Indien door praktische problemen de basisopleiding veiligheid niet kan gevolgd worden, is het mogelijk met goedkeuring van de syndicale afvaardiging de termijn met 6 maanden te verlengen. Indien er geen syndicale afvaardiging aanwezig is in het bedrijf, kan dit ook na melding bij Contructiv. De uiterste einddatum is dus 31 maart 2023

 

Plan vandaag al jouw veiligheidsopleiding B-VCA en/of VOL-VCA in!  

Schrijf je hier in >


Lees meer nieuws over:

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer