De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers heeft wijzigingen aangebracht aan de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen  waardoor een nieuw thematisch verlof in het leven is geroepen, met name het verlof voor erkende mantelzorgers.

Deze wet treedt in werking op 1 oktober 2019.

De werknemer die dit nieuw verlof voor mantelzorg wil opnemen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hij moet onder meer erkend zijn als mantelzorger. In dit kader dient nog een koninklijk besluit uitgevaardigd te worden door de minister van sociale zaken.

Op heden is dit koninklijk besluit er nog niet en is het dus nog niet mogelijk om het nieuwe verlof voor mantelzorg aan te vragen bij de RVA. 

Zodra het mogelijk zal zijn voor de werknemers om dit verlof op te nemen, zal een mededeling en aanvraagformulier worden gepubliceerd op site van de RVA.

Wij houden u via onze nieuwsberichten en Newsletter verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen terzake.

Bron:

  • Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)

 


Lees meer nieuws over: Newsletter , Tewerkstelling , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer