De Vlaamse overheid heeft de werkbaarheidscheques verlengd tot eind 2021. Eerder waren deze enkel van toepassing voor initiatieven in het kader van de werkbaarheid in de organisatie. Vorig jaar was er al beslist om het gebruik van de werkbaarheidscheque te verruimen n.a.v. het coronavirus. Hierdoor kan de werkbaarheidscheque nu ook gebruikt worden voor advies, begeleiding of opleiding gericht op het psychosociaal welbevinden van de medewerkers. Oook deze uitbreiding blijft geldig.

De werkbaarheidscheques dienen voor het uitvoeren van metingen of scans om de werkbaarheidsgraad in uw organisatie in kaart te brengen en/of begeleiding aan te kopen bij het opmaken van een actieplan om de werkbaarheid te vergroten. De verbeteracties die daaruit voortvloeien dient uw onderneming verplicht uit te voeren en de kosten daarvan kunnen niet betaald worden met de werkbaarheidscheques.

De overheid had vorig jaar beslist om die voorwaarde naar aanleiding van de coronacrisis te verruimen. De cheque kan tijdelijk ook gebruikt worden om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding die focussen op het psychosociaal welzijn van uw medewerkers en die te maken hebben met de gewijzigde arbeidsomstandigheden door de coronacrisis.

Het gaat concreet om:

 • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie n.a.v. de gewijzigde context wegens het coronavirus, die een positieve impact heeft op de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers.
 • versterking van de competenties die nodig zijn om in deze gewijzigde arbeidsomstandigheden het werk optimaal te kunnen doen.
 • initiatieven op vlak van het mentaal welzijn van medewerkers en werkgevers.

Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.
 

Wat en voor wie is de werkbaarheidscheque?

De werkbaarheidscheque is een maatregel van de Vlaamse overheid waarmee uw onderneming financiële steun krijgt om werkbaar werk te bevorderen en de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren. Hiermee wil de overheid werkbaarheid en welzijn stimuleren en ondernemingen aanzetten om werkpunten in dit kader in kaart te brengen en een actieplan hierrond op te stellen. Zowel eenmanszaken als kmo’s en grote ondernemingen uit de profitsector komen hiervoor in aanmerking en kunnen tot € 10.000 euro steun ontvangen. Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheque uitgeput is.

Voor kmo’s die gebruik maken van de kmo-portefeuille is er bovendien nog een verhoging van € 5.000 van dit budget mogelijk voor acties rond werkbaar werk. Meer info vindt u hier.

Deze tijdelijke maatregel richt zich op alle ondernemingen uit de profitsector (zowel voor grote ondernemingen, kmo’s als eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest. Ook organisaties uit de social profit (o.m. vzw's) kunnen hierop beroepen.

Hier kunt u alvast nagaan of uw onderneming in aanmerking komt voor de werkbaarheidscheque.

 

Uitbreiding ten gevolge van Corona

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van uw medewerkers.

 

Hoe staat Attentia u bij?

Attentia is geregistreerd dienstverlener en kan u op verschillende vlakken bijstaan. Hieronder een niet-exhaustieve oplijsting van de mogelijkheden. Aarzel zeker niet om uw specifieke vraag door te sturen. Wij bekijken graag vrijblijvend met u de mogelijkheden. 

Enkele concrete voorbeelden:

 • Advies rond werkorganisatie in tijden van corona
 • Advies rond het inrichten/aanpassen van werkposten n.a.v. corona
 • Advies en bijstand rond het effectief toepassen van de nieuwe richtlijnen zodat het werkbaar is en blijft voor uw medewerkers
 • Ondersteuning voor uw medewerkers wanneer zij zich zorgen maken of niet goed in hun vel voelen
 • Ondersteuning van uw medewerkers in het omgaan met verandering en onzekerheid
 • Advies en ondersteuning voor een duurzame aanpak rond thuiswerk
 • Opleiding of ondersteuning van uw leidinggevenden om vanop afstand hun team te leiden en stresssignalen te detecteren
 • Advies en ondersteuning om de betrokkenheid van uw medewerkers en de connectie tussen uw medewerkers hoog te houden of te verhogen
 • Advies rond competentiemanagement van uw medewerkers

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , corona , psychosociale risico's , tewerkstelling , vitaliteit

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer