De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed ter verlenging van het recht op betaalde afwezigheid voor werknemers die zich laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19.

Het vaccinatieverlof werd terug ingevoerd bij wet van 15 november 2022 en was van toepassing tot 31 december 2022.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt de toepassing van deze wettelijke regeling te verlengen tot 31 maart 2023 waardoor de werknemer met loonbehoud afwezig kan zijn om zich te laten vaccineren en dit gedurende de nodige tijd.  De werkgever moet op voorhand verwittigd worden zodra de werknemer het tijdstip van vaccinatie kent en op verzoek van de werkgever dient de werknemer het bewijs hiervan voor te leggen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron

  • Ministerraad 16 december 2022 (News.Belgium)


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Preventie en bescherming , Werken met personeel , absenteïsme , arbeidsovereenkomst , corona , gezondheid , hr beleid , tewerkstelling

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer