De ministerraad van 15 oktober 2021 heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques als gevolg van de coronapandemie.

Het ontwerp strekt ertoe de geldigheidsduur van de cultuur- en sportcheques, die normaal gezien verstrijken in 2020 en 2021, te verlengen tot 30 september 2022.

Deze maatregel moet houders van cheques in staat stellen deze ook effectief op te gebruiken, wat sinds maart 2020 gedurende een lange tijd ernstig werd bemoeilijkt door de sluitingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie. De verlenging van de geldigheidsduur zal ook een hoognodige impuls geven aan de cultuur- en sportsector, die hard zijn getroffen door de maatregelen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron :

  • Ministerraad 15 oktober 2021

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , corona , loonelementen , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer