Het kernkabinet van de federale regering heeft beslist een reeks lopende steunmaatregelen met één kwartaal te verlengen, van 30 juni 2021 tot en met 30 september 2021.

 

De voornaamste steunmaatregelen die tot en met eind september zullen worden verlengd, zijn:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren
 • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 1/1/2021 actief is
 • Individueel uitstel van betaling van belastingen + niet-toepassing van sancties RSZ bij niet-betalen voorschotten plus mogelijkheid afbetalingsplannen zonder sancties
 • Thuiswerkvergoeding in de privé en voor de ambtenaren: verhoging bedrag
 • Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten
 • Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van resp. de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen
 • Taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
 • Fiscale incentive voor kwijtschelding huur: wordt verlengd in juni, juli, augustus en september
 • Premie van 50 euro per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden
 • Bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen
 • Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon
 • Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid
 • Verlenging BTW-verlaging naar 6 procent op handgels en mondmaskers

 

Het is de bedoeling om vanaf 1 oktober over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en relance-initiatieven.

Deze informatie blijft onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u op de hoogte via onze nieuwsberichten en Newsletter verder op de hoogte.

Bron :

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer