De Ministerraad is principieel akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit om het systeem van de bijdragevermindering eerste aanwervingen zoals nu toegepast, verder te zetten.

 

Voor een 1ste werknemer aangeworven vóór 1 januari 2021, kan een vermindering G7 onbeperkt in tijd worden toegekend (vermindering van het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering).

 

Deze periode van indienstnames met verhoogde bijdragevermindering loopt af op 31 december 2020 maar zal dus verlengd worden, zodat ook voor indienstnames van een 1ste werknemer na 31 december 2020 dezelfde toepassingsmodaliteiten blijven gelden (vermindering G7 onbeperkt in tijd).

 

Meer uitleg volgt later wanneer de definitieve versie van het Koninklijk Besluit vaststaat.

 

Bron :

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , RSZ , sociale bijdragen , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer