De ministerraad van 28 april 2017 heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof verhoogt. Conform het interprofessioneel akkoord 2017-2018 voorziet het ontwerp onder meer in een verhoging van het bedrag van de onderbrekingsuitkering bij thematisch verlof indien de aanvrager samenwoont met één of meer kinderen.

 

Deze verhoogde uitkeringen worden op drie manieren beperkt

  1. Het hoger bedrag speelt enkel als het thematisch verlof wordt opgenomen voor de kinderen (niet voor een ouder);
  2. Het moet gaan om een kind dat ofwel bloedverwant is in de eerste graad en waarmee de aanvrager samenwoont (eigen kind) of om een kind waarmee de aanvrager samenwoont en waarvan hij instaat voor de dagelijkse opvoeding;
  3. De verhoogde uitkering loopt maar tot het kind een bepaalde leeftijd bereikt:
    • 12 jaar voor ouderschapsverlof;
    • 18 jaar voor medisch zorgverlof en palliatief verlof; of
    • 21 jaar als het om een gehandicapt kind gaat.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

 

Bron

  • Presscenter

Lees meer nieuws over: Verloning , verloven , wetgeving