In uitvoering van het Interprofessioneel akkoord 2019 -2020 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) de cao die werkgeverstussenkomst in het woon-werkverkeer regelt gewijzigd.

 

Vanaf 1 juli 2019  wordt de tabel met forfaitaire bedragen voor het vervoer per trein verhoogd, deze tabel is ongewijzigd sinds 2009.

 

Vanaf 1 juli 2020 geldt er bovendien ook een terugbetaling vanaf de eerste kilometer indien de werknemer zich verplaatst met een ander openbaar vervoersmiddel. Nu is de tussenkomst van de werkgever in dit geval maar verplicht indien de werknemer een afstand van minstens 5 km aflegt.

 

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr.19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , loonelementen , loonlasten , verloning , wetgeving , woon-werkverkeer

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer