Een op 6 april 2020 gepubliceerd koninklijk besluit actualiseert de mobiliteitspremie die in sommige bedrijfstakken,  waar de werkplaats niet vast is, wordt uitgekeerd. Deze premie verhoogt vanaf 1 mei 2020 naar 0,1579 euro / km.

Het maximaal toegestaan forfaitair bedrag als bureaukosten wordt vanaf 1 april 2020 aangepast aan de evolutie van de index en verhoogt naar 129,48 euro / maand.

De forfaitaire kampvergoeding toegekend aan begeleidend personeel voor georganiseerde vakantieverblijven, wordt vanaf 1 april 2020 eveneens aangepast aan de evolutie van de index en verhoogt naar 40,68 euro / dag.

 

Bron:

  • Tussentijdse administratieve instructies RSZ - 2020/1


Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , mobiliteit , RSZ , sociale zekerheid , verloning

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer