In uitvoering van het Interprofessionneel akkoord 2019 -2020 heeft de Nationale Arbeidsraad een cao afgesloten die het aantal vrijwillige overuren verhoogt van 100u naar 120u per werknemer per kalenderjaar.

 

De mogelijkheid blijft ook behouden om dit aantal op te trekken tot maximaal 360u via een algemeen verbindend verklaarde cao op sectorniveau.

 

Bron:

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 129 van 23 april 2019 betreffende vrijwillige overuren

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer