In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2018 is een 20180706_buitenlandse_verblijfsvergoedingen.pdf lijst gepubliceerd met de forfaitaire dagvergoedingen die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan zijn personeelsleden voor buitenlandse opdrachten toekent.

 

Deze dagvergoedingen worden tevens aanvaard als forfaitaire kostenvergoedingen voor buitenlandse reizen van werknemers en bedrijfsleiders uit de privésector. Dit betekent dat deze vergoedingen niet belastbaar zijn in hoofde van de werknemer en volledig aftrekbaar zijn voor de werkgever.

 

De vergoedingen worden geacht de kosten van maaltijden en andere kleine uitgaven (lokaal vervoer in het buitenland, drank, versnaperingen, fooien, lokale telefoongesprekken) te dekken, met uitsluiting van de logies- en reiskosten. Hogere dagelijkse forfaits kunnen enkel worden aanvaard op voorlegging van bewijsstukken. 

 

In de lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 categorieën van dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen:

  • Categorie 1: de forfaitaire vergoedingen voor agenten behorende tot de ‘carrière Hoofdbestuur’;
  • Categorie 2: de forfaitaire vergoedingen voor de agenten van onder meer de ‘carrière Buitenlandse dienst’.

De vergoedingen die de ondernemingen uit de privésector mogen betalen, zijn de bedragen van categorie 1 voor reizen van minder dan 30 dagen. Voor reizen van meer dan 30 dagen zijn het de bedragen van categorie 2.

 

Werkgevers kunnen ook kiezen voor een vast forfait van 37,18 euro per dag (ongeacht de bestemming en de duur van de dienstreis). De werkgever mag hierbij het meest voordelige forfait toepassen. Hij mag de bedragen van de landenlijst hanteren wanneer deze hoger zijn dan het forfait van 37,18 euro per dag, en omgekeerd.

 

De nieuwe bedragen gelden sinds 6 juli  2018. Er zijn enkele wijzigingen te melden ten opzichte van de vorige bedragen.

Voor de overige bepalingen verwijzen we naar de Newsletter van juli – augustus 2018.

 

Bron:

  • Ministerieel besluit van 2 juli 2018 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, BS 2 juli 2018.

 


Lees meer nieuws over: Verloning , fiscaliteit , sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer