Het verbod van gevaarlijke arbeid voor jongeren blijft bestaan. Maar er wordt lichtjes geschaafd aan wat gevaarlijke arbeid precies is. Daarnaast worden ook de regels voor het bedienen van gemotoriseerde toestellen door jobstudenten verduidelijkt. 

 

Gevaarlijke arbeid

Jongeren mogen in principe geen gevaarlijke arbeid verrichten. Dat betekent onder meer dat blootstelling aan welbepaalde fysische, biologische en chemische agentia verboden is. De lijst met chemische agentia waaraan blootstelling verboden is, krijgt een update. Zo is bijvoorbeeld blootstelling aan lood, zijn verbindingen en legeringen verboden. Wel alleen maar als het menselijk organisme deze agentia kunnen opnemen. Blootstelling aan asbest is steeds verboden.

Ook arbeid met gevaarlijke machines is voor jongeren verboden. Hieronder vallen nu ook landbouwmachines.

Jongeren mogen ook niet komen op bepaalde plaatsen. Het huidige verbod om lokalen beginnen te gaan waar men in contact kan komen met cyaanwaterstofzuur of met een stof die dit zuur kan vrijmaken, is geschrapt. 

 

Jobstudenten

Ook jobstudenten mogen – net als andere jonge werknemers – in principe geen gevaarlijke arbeid verrichten. Maar voor hen zijn er een reeks bijzondere regels. Om interpretatieproblemen te vermijden, worden die nu herschreven.

Jobstudenten van minstens 18 jaar mogen gevaarlijke arbeid verrichten als :

  • hun studierichting overeenstemt met de werkzaamheden die eigenlijk verboden zijn;
  • de werkgever de nodige preventiemaatregelen treft; en
  • hij vooraf advies aan het comité en de preventieadviseur vraagt.

 

Jobstudenten mogen in principe geen gemotoriseerde toestellen bedienen. Het gaat om toestellen die dienen voor het verplaatsen, heffen, stapelen of (de)stockeren van lasten of voor het laden en lossen van vrachtwagens in de ondernemingen, de opslagplaatsen of op plaatsen die periodiek of tijdelijk gebruikt worden voor evenementen.

Maar voor het besturen van transpalletten of platformtrucks zijn er afwijkingen op dit verbod.

Jobstudenten van minstens 16 jaar mogen transpalletten besturen, maar alleen als het gaat om toestellen met meelopende bestuurder die niet sneller kunnen dan 6 km per uur.

Jobstudenten van minstens 18 jaar mogen zowel een platformtruck als een transpallet besturen. Mits die niet sneller kunnen dan 6 km per uur (met meelopende bestuurder) of 16 km per uur (met meerijdende bestuurder).

Beide groepen jobstudenten mogen dit soort toestellen trouwens alleen maar bedienen als

  • de bedieningsorganen een permanente actie van de bestuurder vereisen en automatisch naar neutraal gaan en remmen wanneer ze aan zichzelf overgelaten worden;
  • de werkgever er zeker van is dat de jobstudent voldoende zin voor verantwoordelijkheid heeft en een adequate opleiding heeft gekregen voor het veilig besturen van de toestellen;
  • de werkgever preventiemaatregelen heeft genomen en het advies van comité en preventieadviseur heeft gevraagd.

 

Gezondheidstoezicht op stagiairs

Sinds 2016 is er geen verplicht gezondheidstoezicht meer voor beeldschermwerknemers. In de plaats daarvan is er een vijfjaarlijkse specifieke risicoanalyse gekomen met passende preventiemaatregelen. Dit systeem is ook van toepassing op stagiairs die werken met beeldschermen. In de welzijnscodex staat echter nog een regel over het gezondheidstoezicht op beeldschermstagiairs. Die wordt geschrapt.

 

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 22 mei 2019 treedt in werking op 30 juni 2019.

 

Bronnen

  • Koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk, BS 20 juni 2019
  • Extra informatie: Welzijnscodex (art. X.3-8 – X.3-11/1, X.4-7 en bijlage X.3-1)
  • Ilse Vogelaere, senTRAL Nieuws, 21 juni 2019

 

 

 

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering , student , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer