Het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca zal eerstdaags overgaan tot de effectieve verdeling van de subsidie voor de gedeeltelijke financiering van de eindejaarspremie voor de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht – Corona.

 

De totale som van de eindejaarspremies voor deze gelijkgestelde periodes staat intussen vast. Het Fonds zal eerstdaags overgaan tot de berekening van het individuele aandeel van elke werkgever.

 

Elke werkgever die tijdig (uiterlijk 13/02/2022) en correct een aangifte met subsidieaanvraag indiende zal (afgerond) 93,11% van het aangevraagde bedrag, verhoogd met patronale bijdragen ontvangen.

 

Werkgevers wiens aangifte reeds volledig werd afgerekend zullen weldra het bedrag van de subsidie teruggestort krijgen op hun rekening binnen het Fonds. Midden maart kan dit worden afgesloten en doorgestort naar de werkgever. Het toegekende bedrag zal apart worden vermeld op het document ‘jaarafsluiting’.

 

Werkgevers met een openstaand saldo zullen een nieuwe overschrijving ontvangen met het te betalen saldo na verdeling van de subsidie.

 

Overeenkomstig de standaard procedure zullen deze werkgevers een controlestaat ontvangen zodra dit saldo is aangezuiverd.

 

Belangrijk om op te merken is dat geen correcties kunnen worden aangebracht op de controlestaat aan premies waarvoor een subsidie werd aangevraagd.

 

Bron :

  • Waarborg en Sociaal Fonds Horeca

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer