Kan u een werkplek creëren waarbij alle werknemers zich elk uur van de dag veilig gedragen? We weten het niet. Maar we kunnen u wel op weg helpen. Gerd-Jan Frijters schreef in de loop van 2018 een blogreeks over hoe u veilig gedrag genereert en aanmoedigt op de werkvloer. We vatten de reeks samen in 10 stappen.
 

Stap 1: Vergeet de contractors niet

Contractors hebben in veel bedrijven een belangrijke rol te vervullen, bijvoorbeeld bij het onderhoud van machines, fabrieken en installaties. Nochtans trekken veel bedrijven hun preventiemaatregelen niet of onvoldoende door naar de aanwezige contractors. Het aantal ongevallen dat contractors treft is dan ook relatief hoog. Werkgevers kunnen hun preventiebeleid dus verbeteren door te focussen op het veilig gedrag van contractors.
Ontdek hoe in: Gedrag en Contractor Safety

 

Stap 2: Laat je inspireren door ISO45001

Dit jaar deed de langverwachte ISO45001 over Managementsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn intrede in de preventiewereld. Veiligheidscultuur staat centraal in deze nieuwe normtekst en kan bedrijven inspireren om hun eigen veiligheidscultuur te optimaliseren. Gerd-Jan Frijters overloopt de sleutelaspecten van deze norm in de tweede blog van deze reeks: Veiligheidscultuur en de nieuwe norm ISO 45001.

 

Stap 3: Roep een management of change in het leven

Het is niet altijd evident om risico’s te beheersen in een snel veranderende werkomgeving.  Iedereen heeft een eigen blik op de omgeving en de veranderingen die zich voordoen. Om bewust en vooral veilig om te gaan met zulke veranderingen, hebben we observeringsvaardigheden nodig. Hoe je die vaardigheid verwerft, legt Gerd-Jan Frijters uit in deze blog: Veiligheidscultuur en Management of Change.

 

Stap 4: Aandacht! Aandacht! 

Verminderde aandacht tijdens het werken vormt een groot risico voor de veiligheid. Een bedrijf heeft er dan ook alle baat bij om de aandacht van werknemers scherp te houden. Dat kan onder meer door door de aandacht van de werknemers te trainen. Ontdek de verschillende trainingsmethodes in de vierde blog van deze reeks: Gedrag, Mindfulness en de LMRA.

 

Stap 5: Zorg voor logische procedures

Veel bedrijven leggen sancties op voor het stellen van onveilig gedrag op de werkvloer. Maar misschien bestaan er betere procedures die ertoe leiden dat sancties overbodig worden? Gerd-Jan Frijters legt uit wat het belang is van heldere en logische procedures en hoe u via een beloningssysteem veilig gedrag kan bevorderen.

Gedrag en sanctiebeleid: de kracht van heldere en logische procedures

 

Stap 6: Lanceer een doeltreffende veiligheidscampagne

Een doeltreffende veiligheidscampagne creëer je niet op 1,2,3. Daarom vormt een goede voorbereiding een belangrijke eerste stap om tot een allesomvattende campagne te komen. Ontdek de do's en don'ts in de zesde blog: Gedrag en uw veiligheidscampagne - wat werkt echt?

 

Stap 7: Participatie troef

Zelfs de mooiste veiligheidscampagne kan falen, zeker als werknemers onvoldoende inspraak krijgen. Voor een vlotte acceptatie van veiligheidsinformatie, spelen emoties en attitudes een grotere rol dan rationele feiten en argumenten. Ontdek hoe u de participatie van werknemers binnen het preventiebeleid kan optimaliseren in de zevende blog: Gedrag en het werkoverleg.

 

Stap 8: Stel duidelijk de verantwoordelijken aan

Veiligheid op het werk is een verantwoordelijkheid van iedereen. Maar wie is er nu precies verantwoordelijk voor welke taak? Deze onduidelijkheid speelt veel werknemers parten. Deze blog maakt je wegwijs in het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden op het vlak van preventie: Gedrag en taken en verantwoordelijkheden.

 

Stap 9: Schrijf duidelijke veiligheidsinstructies uit

Als de veiligheidscampagne de werknemers overtuigd heeft om veilig te werken, dan moeten ze natuurlijk ook weten hoe ze dat moeten doen. Duidelijke instructies zijn dus onmisbaar om het preventiebeleid te doen slagen. Kiest u best voor lange maar volledige instructies of voor kort en laagdrempelig? Het antwoord vindt u terug in de voorlaatste blog van deze reeks: Gedrag en werkinstructies.

 

Stap 10: Borg het preventiebeleid met de veiligheidsdriehoek

Wie de 9 vorige stappen allemaal succesvol doorlopen heeft, kan overgaan tot het borgen van het verbeterd preventiebeleid. Gerd-Jan Frijters past de principes van de veiligheidsdriehoek toe om een preventiebeleid dynamisch in stand te houden. Ontdek hoe in de laatste blog van dit jaar: Gedrag en de veiligheidsdriehoek deel II – nieuwe inzichten.

 

Bron

  • Kristel Weyns, senTRAL Nieuws – 19 december 2018

 

Meer info omtrent veilig gedrag op de werkplek? Contacteer wellbeing@attentia.be


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsplaats , arbeidsveiligheid