De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de FOD Werkgelegenheid organiseerde het afgelopen jaar een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten.

De afgelopen jaren steeds wordt steeds vaker beroep gedaan op uitzendkrachten. Uit verschillende studies blijkt dat tijdelijke werknemers, in tegenstelling tot vaste werknemers, vaker het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een gebrek aan informatie over veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek kan hiervoor een oorzaak zijn.

In 2009 voerde de arbeidsinspectie reeds een gelijkaardig campagne. Ook in deze nationale campagne werd nagegaan in hoeverre de reglementering over het welzijn op het werk wordt nageleefd door zowel de uitzendondernemingen als de ondernemingen die deze uitzendkrachten gebruiken.

Acht regionale directies van de arbeidsinspectie werden gemobiliseerd en in totaal werden 34 uitzendkantoren en 141 gebruikersondernemingen gecontroleerd.

 

Vaststellingen

  • Uitzendkrachten zijn nog steeds aan het werk zonder correcte medische geschiktheidseisen.
  • Eén op drie ondernemingen die de uitzendkrachten tewerkstellen beschikken nog steeds niet over de verplichte risicoanalyse. 
     

De inspecteurs merkten wel een verbetering ten opzichte van de campagne van 2009: van 55 naar 35% voor wat betreft de medische geschiktheidseisen.

Voor wat betreft de risicoanalyse die uitgevoerd moet worden door de gebruikers, hebben de inspecteurs een verbetering vastgesteld: van 40 naar 30%. De afwezigheid van een risicoanalyse bemoeilijkt het nemen van gepaste beschermingsmaatregelen en het opmaken van een werkpostfiche die toch het communicatiemiddel is tussen gebruiker, uitzendonderneming en uitzendkracht.

 

Bron

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsplaats , arbeidsveiligheid , gezondheidstoezicht