Een wijziging in het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd op 1 juli 2022 in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat vanaf 1 januari 2023 een zaterdag niet meer als werkdag wordt beschouwd.

 

Nu wordt, indien een termijn wordt uitgedrukt in werkdagen een zaterdag beschouwd als een werkdag.

 

Dit heeft ook gevolgen in het arbeidsrecht. Want als een termijn wordt uitgedrukt in werkdagen, wordt op heden een zaterdag hier ook bijgerekend. Wat niet het geval is voor  zon- en feestdagen.

 

Termijn betekening ontslag

Deze wetswijziging heeft onder andere een directe impact op de termijn die in acht moet genomen worden bij het aangetekend versturen van een betekening van ontslag.

Een aangetekend schrijven wordt immers geacht ontvangen te zijn op derde werkdag volgend op de dag waarop het aangetekend schrijven is verstuurd. Concreet betekent dit dat als de werkgever een opzegtermijn wil laten ingaan op de maandag van de volgende week, het aangetekend schrijven dus ten laatste op woensdag verstuurd moet worden.

Vanaf 1 januari 2023 zal het aangetekend schrijven dus een dag vroeger, namelijk op dinsdag reeds, moeten verstuurd worden om de opzegtermijn de volgende maandag te laten van start gaan.

Indien de betekening van het ontslag alsnog op woensdag wordt verstuurd zal de opzegtermijn pas een week later van start kunnen gaan.

 

Ook in andere situaties waarbij de termijn in werkdagen wordt uitgedrukt, moet men er vanaf 1 januari 2023 dus rekening mee houden dat zaterdag hierbij niet meer wordt meegerekend. (Bijvoorbeeld de termijn voor het afleveren van het indienen van een medisch getuigschrift bij arbeidsongeschiktheid). Indien een termijn wordt uitgedrukt in dagen of kalenderdagen worden zon-, feest- en zaterdagen wel steeds meegerekend.

 

Bron :

  • Wet van 28 april 2022 houdende boek 1  "Algemene bepalingen" van het Burgerlijk Wetboek, BS 1 juli 2022

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer